SEO optimizacija sajta i građenje linkova

SEO usluge visokog kvaliteta sa transparentnim cenovnim modelom.
Upoznajte što više ljudi sa svojim biznisom, proizvodom ili uslugama uz pomoć pretraživača.

Search Engine Optimization

SEO (Search Engine Optimization) je praksa koja nam omogućava da steknemo uvid u navike i potrebe naših kupaca, optimizujemo naš kupovni levak i efikasnije dođemo do novih kupaca putem pretraživača.

Cilj #1 SEO-a je da dobijete što više relevantnog saobraćaja od pretraživača do vašeg veb sajta. Sama po sebi, to je već ozbiljna benefit, ali u procesu postizanja toga, saznajemo mnogo više o našim kupcima, poslovanju, našoj konkurenciji I novim potencijalnim marketing strategijama.

Često, na prvoj stranici Google rezultata dominiraju poslovni direktorijumi I agregati podataka, tako da je važno da to iskoristimo u našu korist kao jedan od bitnih taktika optimizacije.

SEO - Optimizacija sajta za (Google) pretraživače analiza

SMALL BIZ SEO


Service of generating custom Search Engine Optimization plan specifically designed for your businesses. The main goal is to get your business in front of an audience and offer them compelling reason to choose your business. This plan covers sites with up to 25 pages.


TAILORED STRATEGY AND APPROACH
Title tag audit & optimization
Meta description tags audit & optimization
Duplicate content analysis & monthly reporting
Backlinks analysis & monthly reporting
Technical on-page SEO optimization
Keyword research (up to 5 keywords)
Google My Business optimization
Google Analytics monthly report
Local Business directory input

MONTHLY AUDITS & REPORTS DELIVERY
Monthly SEO parameters report
Monthly Google Analytics report
Monthly on-page error reports
Email and chat support


€ 190 / MESEC

MEDIUM BIZ SEO


Search Engine Optimization plan for medium size businesses with more complex sites and e-commerce stores. Advanced schema markup plan and implementation across the website. This plan is intended for sites for up to 80 pages.


TAILORED STRATEGY AND APPROACH
Title tag audit & optimization
Meta description tags audit & optimization
Duplicate content analysis & monthly reporting
Backlinks analysis & monthly reporting
Technical on-page SEO optimization
Keyword research (up to 15 keywords)
Google My Business optimization
Google Analytics monthly report
Local Business directory input
Site Schema setup

14 DAY AUDITS & REPORTS DELIVERY
SEO parameters report every two weeks
Google Analytics report every two weeks
On-page error reports every two weeks
Email and chat support


€ 450 / MESEC

ENTERPRISE SEO


Plan for large, mainly e-commerce, sites with up to 700 products. With this plan, sites will have fully implemented markup schema, advanced tagging and everything else needed for enterprise site SEO needs.

TAILORED STRATEGY AND APPROACH
Title tag audit & optimization
Meta description tags audit & optimization
Duplicate content analysis & monthly reporting
Backlinks analysis & weekly reporting
Technical on-page SEO optimization
Keyword research (up to 25 keywords)
Google My Business optimization
Google Analytics monthly report
Local Business directory input
Full site Schema setup
Advanced tag management setup

WEEKLY AUDITS & REPORTS DELIVERY
Weekly SEO parameters report
Weekly Google Analytics report
Weekly On-page error reports
Email, chat & call priority support


€ 780 / MESEC

Kontaktirajte nas na email: kontakt@scrollnexus.com.
Takođe nas možete pozvati na broj telefona: 064 12 12 177